BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA”

/BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA”
BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA”2019-09-24T15:19:19+00:00

BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA”

Identificación da empresa organizadora

A empresa ANFACO- CECOPESCA, de agora en diante CATA A LATA, con domicilio fiscal en Crta. Colexio Universitario, 16, 36310 Vigo, Pontevedra e con CIF G27722834 organizou esta campaña titulada “A Compostelata”.

Datas de comezo e finalización do concurso e ámbito xeográfico

A data de inicio da campaña será o 28/09/2019 e finalizará o día 04/10/2019 ás 23:59 h. Poderase participar só nese período de tempo.

A campaña está dirixida a todos os usuarios que desexen participar e que esten dentro da península ibérica.

CATA A LATA resérvase o dereito para aprazar ou ampliar o período do concurso en caso de forza maior, así como a facultade de interpretar os presentes termos e condicións legais.

Regras e condicións para participar

Poderán participar no concurso aquelas persoas físicas maiores de 18 anos.

Durante a campaña percorrerase o camiño de Santiago francés a bordo dun food truck durante 7 días nos que se estacionará en 7 cidades diferentes (a cidade por día).

En cada unha desas etapas prepararase 1 tapa diferente, a cal, unha vez degustada equivalerá a un selo conseguido.

Para participar, deberase conseguir polo menos 4 dos 7 selos dispoñibles durante A Compostelata (documento que poderán adquirir en calquera momento no food truck).

CATA A LATA resérvase o dereito para efectuar cambios na campaña durante o seu desenvolvemento, se se producise algunha causa que impida levala a bo termo ou co fin de mellorar o seu avance.

Selección do gañador e modalidade de sorteo

A resolución do gañador realizarase o día 11 de OUTUBRO de 2019.

O gañador sortearase entre todos os participantes que cumprisen os o único requisito nomeado no punto anterior e enchesen a participación adxunta en “A Compostelata” e introducírana na urna que atoparán no food truck o último día de campaña (04/10/2019) en Santiago de Compostela.

Unha vez recompilados todos os participantes, sortearase entre todos eles.

O gañador será anunciado oficialmente en nosa páxina de fans de Facebook “CATA A LATA” e deberá poñerse en contacto connosco unha vez anunciado publicamente. Se no prazo de 4 días non o fixo, o premio volverá sortear e este novo gañador terá tamén terá 4 días para responder. Unha vez ofrézase o premio ao seguinte, o anterior gañador perderá o dereito para reclamar o premio.

CATA A LATA queda eximida de calquera responsabilidade en caso de existir algún erro nos datos facilitados polos gañadores que impida a súa identificación.

Valor e natureza do premio ofrecido

O premio consistirá en 3 lotes de conservas de peixe e marisco que recibirá no domicilio que nos indique o gañador a través do noso servizo de mensaxería, cuxo custo correrá ao noso cargo.

CATA A LATA queda eximida de calquera responsabilidade en caso de existir algún erro nos datos facilitados polos gañadores que impida a entrega do devandito premio.

CATA A LATA non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos ou calquera outra circunstancia imputable aos servizos de mensaxería que poidan afectar o envío dos premios.

Protección de datos de carácter persoal

Os datos fornecidos polos participantes serán tratados confidencialmente e recompilados nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, sendo a empresa CATA A LATA titular e responsable do devandito ficheiro, co obxectivo de:

• Xestionar a participación dos concursantes e poñerse en contacto con eles.

• Comunicarlles que resultaron gañadores do concurso.

CATA A LATA garante o cumprimento íntegro da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal no tratamento dos datos persoais recollidos no concurso “A Compostelata”, en especial no que se refire á atención do exercicio dos dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos persoais dos concursantes.

Penalizacións en caso de uso fraudulento

Entenderemos como fraude o intento de participación sen cumprir os requisitos anteriormente citados.

A constatación de calquera destas prácticas supoñerá a descualificación do concurso que consideremos que chegaron a través de vías non permitidas na campaña.

CATA A LATA resérvase o dereito de emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado como manipulación ou falsificación do concurso.

CATA A LATA queda eximida de calquera responsabilidade por danos e prexuízos que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da aplicación mediante a que se participa na promoción, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír á mesma e ao acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet.

Cesións de dereitos de imaxe e/ou propiedade intelectual

Os participantes e gañadores cederán os dereitos de explotación das súas fotografías/vídeos á empresa CATA A LATA para o concurso “A Compostelata” durante 1 ano.

Este concurso non está vinculado a ningunha plataforma ou rede social.

Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún esta promoción, nin está asociado a ela. O participante está a proporcionar a súa información e datos a CATA A LATA e non a Facebook.

Aceptación das Bases Legais

A participación no concurso implica a aceptación dos presentes termos e condicións legais. Calquera manifestación de non aceptación da totalidade ou parte das bases legais implicará a exclusión do participante e, como consecuencia diso, CATA A LATA quedará liberada do cumprimento da obrigación contraída con este participante.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies