BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA 2022″

/BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA 2022″
BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA 2022″2022-09-27T07:53:13+00:00

BASES LEGAIS DE “A COMPOSTELATA”

Identificación da empresa organizadora

A empresa ANFACO- CECOPESCA, de agora en diante CATA A LATA, con domicilio fiscal en Crta. Colexio Universitario, 16, 36310 Vigo, Pontevedra e con CIF G27722834 organizou esta campaña titulada “A Compostelata”.

Datas de comezo e finalización do concurso e ámbito xeográfico

A data de inicio da campaña será o 26/09/2022 e finalizará o día 02/10/2022 ás 23:59 h. Poderase participar só nese período de tempo.

A campaña está dirixida a todos os usuarios que desexen participar e que esten dentro da península ibérica.

CATA A LATA resérvase o dereito para aprazar ou ampliar o período do concurso en caso de forza maior, así como a facultade de interpretar os presentes termos e condicións legais.

Regras e condicións para participar

Poderán participar no concurso aquelas persoas físicas maiores de 18 anos.

Durante a campaña percorrerase o camiño de Santiago Portugués a bordo dun food truck durante 7 días nos que se estacionará en 13 cidades diferentes (a 2 cidades por día).

En cada unha desas etapas prepararase 1 tapa diferente, a cal, unha vez degustada equivalerá a un selo conseguido.

Para participar, deberase conseguir polo menos 4 selos dispoñibles durante A Compostelata (documento que poderán adquirir en calquera momento no food truck).

CATA A LATA resérvase o dereito para efectuar cambios na campaña durante o seu desenvolvemento, se se producise algunha causa que impida levala a bo termo ou co fin de mellorar o seu avance.

Selección do gañador e modalidade de sorteo

A resolución do gañador realizarase o día 17 de OUTUBRO de 2022.

O gañador sortearase entre todos os participantes que cumprisen os o único requisito nomeado no punto anterior e enchesen a participación adxunta en “A Compostelata” e introducírana na urna que atoparán no food truck o último día de campaña (02/10/2019) en Santiago de Compostela.

Unha vez recompilados todos os participantes, sortearase entre todos eles.

O gañador será anunciado oficialmente en nosa páxina de fans de Facebook “CATA A LATA” e deberá poñerse en contacto connosco unha vez anunciado publicamente. Se no prazo de 4 días non o fixo, o premio volverá sortear e este novo gañador terá tamén terá 4 días para responder. Unha vez ofrézase o premio ao seguinte, o anterior gañador perderá o dereito para reclamar o premio.

CATA A LATA queda eximida de calquera responsabilidade en caso de existir algún erro nos datos facilitados polos gañadores que impida a súa identificación.

Valor e natureza do premio ofrecido

O premio consistirá en 1 lote de conservas de peixe e marisco, un receitario de Cata a lata e un libro do Camiño de Santiago que recibirá no domicilio que nos indique o gañador a través do noso servizo de mensaxería, cuxo custo correrá ao noso cargo.

CATA A LATA queda eximida de calquera responsabilidade en caso de existir algún erro nos datos facilitados polos gañadores que impida a entrega do devandito premio.

CATA A LATA non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos ou calquera outra circunstancia imputable aos servizos de mensaxería que poidan afectar o envío dos premios.

Protección de datos de carácter persoal

Os datos fornecidos polos participantes serán tratados confidencialmente e recompilados nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, sendo a empresa CATA A LATA titular e responsable do devandito ficheiro, co obxectivo de:

• Xestionar a participación dos concursantes e poñerse en contacto con eles.

• Comunicarlles que resultaron gañadores do concurso.

CATA A LATA garante o cumprimento íntegro da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal no tratamento dos datos persoais recollidos no concurso “A Compostelata”, en especial no que se refire á atención do exercicio dos dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos persoais dos concursantes.

Penalizacións en caso de uso fraudulento

Entenderemos como fraude o intento de participación sen cumprir os requisitos anteriormente citados.

A constatación de calquera destas prácticas supoñerá a descualificación do concurso que consideremos que chegaron a través de vías non permitidas na campaña.

CATA A LATA resérvase o dereito de emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado como manipulación ou falsificación do concurso.

CATA A LATA queda eximida de calquera responsabilidade por danos e prexuízos que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da aplicación mediante a que se participa na promoción, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír á mesma e ao acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet.

Cesións de dereitos de imaxe e/ou propiedade intelectual

Os participantes e gañadores cederán os dereitos de explotación das súas fotografías/vídeos á empresa CATA A LATA para o concurso “A Compostelata” durante 1 ano.

Este concurso non está vinculado a ningunha plataforma ou rede social.

Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún esta promoción, nin está asociado a ela. O participante está a proporcionar a súa información e datos a CATA A LATA e non a Facebook.

Aceptación das Bases Legais

A participación no concurso implica a aceptación dos presentes termos e condicións legais. Calquera manifestación de non aceptación da totalidade ou parte das bases legais implicará a exclusión do participante e, como consecuencia diso, CATA A LATA quedará liberada do cumprimento da obrigación contraída con este participante.